Våra barn behöver det bästa!

Jag själv arbetar i förskolan och är utbildad förskollärare, men anser inte alltid att kvalitén i förskolan är på topp. Sverige har länge legat i världstoppen när det gäller skolresultat. Sveriges barn och ungdomar har alltså varit bland de bästa i världen när det kommer till kunskap. Men för några år sedan sjönk helt plötsligt barnens skolresultat. Jag vet inte varför, men kan tänka mig att skolreformerna som har skett från 1991 och framåt inte har påverkat barnens resultat positivit.
 
En annan del tror jag beror på ökade barngrupper och sämre kvalité i våra förskolor. Våra små kunskapstörstiga ett- och tvååringar möts av en förskola där pedagoger ofta går på knäna för att få ihop vardagen. Tänk er själva att tillbringa cirka 40 timmar i veckan utan rast med 20 andra barn där ljudnivån ofta är hög. Skulle ni orka en hel dag där? Och tänk då på att i vissa barngrupper går flertalet barn 10 timmar om dagen, alltså 50 timmar i veckan och inte 40 som är en "normal" arbetsvecka.
 
Enligt skolverket, skollagen och förskolans läroplan ska förskolan, varthelst den anordnas, vara likvärdig, men det har jag själv sett att den inte alltid är. Om ni är intresserade av barnen och deras bästa, där de tillbringar flera timmar om dagen (oftast fler timmar än vad vi vuxna arbetar) så se på den här filmen:
 
 
Ett bra citat från filmen: "Alla barn har rätt till en plats i förskolan!. Och antal barn i grupperna ska inte påverka kvaliten negativt. Vi ser också att det är en väldigt stor skillnad på kvaliteten i olika förskolor, vilket ger en ojämnlik förskola och det bör man ta i beaktaktande när man sätter samman grupper."
 
Ni kan även gå in HÄR och titta på hur vi på senare år har fått världens bästa skitskola. Barnen är vår framtid, borde det då inte satsas mer på dem?!